ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์

"ภายใต้โครงการ รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์"

'

“สานต่อโครงการจากลดครึ่ง ใช้ครี่ง สู่การสร้าง วัฒนธรรมประหยัด.....วัฒนธรรมหาร 2 ” 
ภารกิจของโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานในภาคประชาชนที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เล็งเห็นว่าสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” เพื่อสร้างจิตสำนึก โดยมุ่งเน้นการลดใช้พลังงานที่เกินจำเป็น ลดครึ่ง เท่ากับ ลดใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น ใช้ครึ่งเท่ากับใช้พลังงานแค่ที่ควรใช้ ลดครึ่งใช้ครึ่ง ความสะดวกสบายไม่ลดลง
วันนี้การรณรงค์โครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เพิ่มดีกรีของการย้ำเตือนกระตุกจิตสำนึกที่ดีย้ำเตือนคนไทยให้หันมาใส่ใจคนรอบข้างและใส่ใจการประหยัดพลังงานมากขึ้น แค่ใช้พลังงานร่วมกันให้มากขึ้นจนกลายเป็น วัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 เชิญชวนให้ทุกคนหันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้นิยาม “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ 
เพราะโลกใบใหญ่แคบลงเรื่อยๆ ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ได้คำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นหลายเท่าตัว

จากที่เคยร่วมกันใช้ไฟดวงเดียวกัน แอร์ตัวเดียวกัน รถคันเดียวกัน ก็กลายเป็นต่างคน ต่างใช้ ต่างคน ต่างอยู่ โลกของใคร โลกของมัน 
ความสะดวกสบายของชีวิตที่แลกมาด้วยความสิ้นเปลือง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำอะไรร่วมกัน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

 • เดิมภายใต้สัญลักษณ์หรือโลโก้โครงการรวมพลังหาร 2 ซึ่งเป็นภาพลูกโลกที่มีเครื่องหมายหาร 2 และมีข้อความกำกับว่า “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” ได้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แคมเปญปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งให้ตัวบุคคลมีวินัยคิดก่อนใช้พลังงานทุกครั้ง ซึ่งผลลัพธ์ของการรณรงค์ตามแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ในสังคมไทยอย่างแพร่หลายระดับหนึ่ง

  ถึงวันนี้ การรณรงค์ “รวมพลังหาร 2” ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มดีกรีของ “การคิดก่อนใช้” ในการย้ำเตือนภารกิจสำคัญให้มากขึ้นในการสร้างความตระหนักรู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน โดยจะมีการปรับข้อความสื่อสารใหม่ ซึ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้คนเข้าใจความหมายของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว โดยการยกระดับแนวคิดสู่แนวทางการลงมือปฏิบัติได้จริงว่า “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปของคนไทยที่สามารถลงมือทำและประหยัดได้จริง เห็นผลอย่างแน่นอน ทั้งการประหยัดพลังงาน ประหยัดการสูญเสียเงินตราออกต่างประเทศ และที่สำคัญประหยัดเงินในกระเป๋าของเราเอง

  : สื่อถึงความทันสมัย- คงรูปลักษณ์ของโลโก้ที่มีสัญลักษณ์ เครื่องหมายหาร 2 บนลูกโลก เพราะมีความทันสมัย แม้จะผ่านมา 20 ปี ก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างเข้าใจว่า เป็นการลดใช้ลงครึ่งหนึ่ง

  : สื่อถึงความหมาย – ปรับข้อความสื่อสารโลโก้จาก “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” มาเป็น “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” โดยภารกิจของโลโก้ยังคง กระตุ้นให้ผู้คนคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน แต่ปรับเปลี่ยนข้อความที่สื่อสารยกระดับจาก จิตสำนึกที่คิดก่อนใช้ มาสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ ซึ่งสามารถทำได้ทันที และเป็นผลว่าเกิดความประหยัดได้แน่นอน

  : สื่อสื่อถึงอารมณ์ร่วม - การปรับเน้นตัวอักษร หาร 2 บนลูกโลกให้มีความคมชัดขึ้น เพื่อสื่อถึงอารมณ์ในความร่วมมือกันอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นในการลดใช้พลังงาน

  : การใช้สี –ยังคงสีเขียวเดิมที่มีความหมายถึง การเติบโตของการรวมพลังหาร 2 ของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

  : มีลักษณะเฉพาะ – โลโก้ลูกโลกหาร 2 มีลักษณะเฉพาะที่จดจำง่าย จึงทำให้คาแรกเตอร์ของโลโก้มีอายุยืนยาวมาถึง 2 ทศวรรษ และสามารถนำไปใช้ร่วมกับสื่อต่างๆ หรือโครงการอื่น โดยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกจำแนกได้ว่าเป็นโลโก้ของรวมพลังหาร 2