โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์"

'

แนวคิด
“น้ำมัน” เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ยิ่งใช้มากยิ่งมีวันหมด ไม่สามารถจัดหาขึ้นมาทดแทนในระยะเวลาอันสั้น

“น้ำมัน” เดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพง มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องของกลไกการค้าเสรีที่ใช้กันทั่วโลก เพราะบ้านเราไม่ใช่เศรษฐีบ่อน้ำมัน

การประหยัด “น้ำมัน” เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ ที่ต้องช่วยกันลดใช้ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำอะไรด้วยกัน หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งแชร์ ยิ่งประหยัดชัวร์” การกลับมารณรงค์ของโครงการรวมพลังหาร 2 อีกครั้ง โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกประหยัดน้ำมันผ่านคลิปรณรงค์เรื่องล่าสุดนี้กับหลากหลายวิธีประหยัดน้ำมัน ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจคนรอบข้างและใส่ใจการประหยัดพลังงานมากขึ้น แค่ใช้พลังงานร่วมกันให้มากขึ้นจนกลายเป็น วัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2

  • เพื่อสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจหลักคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
  • เพื่อนำสาร “การประหยัดพลังงาน” สู่กลุ่มเป้าหมายที่หวังผลได้อย่างตรงจุดและสร้างให้เกิดแนวร่วมโครงการ
  • เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในทางที่พึงประสงค์
  • เพื่อสร้างกระแสการประหยัดพลังงานให้เป็นเทรนด์ผ่านช่องทางสื่อสารสมัยใหม่
  • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการรวมพลังหาร 2 และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  • ประชาชนทั่วไป ( ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ)
  • สังคมออนไลน์