โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

รมว.กระทรวงพลังงาน ประกาศเร่งรณรงค์โครงการ "เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" ในงานแถลงข่าว ....

  • 6 มกราคม 2559
  • 1296 ครั้ง
รมว.กระทรวงพลังงาน ประกาศเร่งรณรงค์โครงการ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้แถลงข่าวสถิติการใช้พลังงานปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ The Synergy Hall ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี สำหรับแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าปี 2559 คาดว่าเพิ่มขึ้น 3.5% ตามภาวะเศรษฐกิจที่จะปรับตัวดีขึ้น และสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราดังกล่าว ทั้งนี้ ประมาณการว่า ความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ปี 2559 จะอยู่ที่ไม่เกิน 29,000 เมกะวัตต์ และมีระดับการเฝ้าระวังอยู่ที่ 28,500 เมกะวัตต์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนลดใช้ไฟฟ้า-น้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานของชาติให้เป็นรูปธรรม และเชิญชวนประชาชนร่วมกันเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง ภายใต้โครงการ รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์