โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ.ส่งสัญญาณประชาชน เร่งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพรับหน้าร้อนมาเร็ว

  • 29 ตุลาคม 2558
  • 1154 ครั้ง
สนพ.ส่งสัญญาณประชาชน เร่งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพรับหน้าร้อนมาเร็ว

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยสถานการณ์พลังงานไทย 9 เดือนแรกของปี 2558 ว่า สนพ. ได้ส่งสัญญาณให้ประชาชนได้ปรับตัวล่วงหน้าในการใช้พลังงาน เนื่องจากคาดการณ์ว่าปี 2559 มีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยแล้งเร็วขึ้นกว่าทุกปี ซึ่งจะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนมาเร็วขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดการใช้พลังงานมากตามไปด้วย เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น มากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์การผลิตของผู้ประกอบการ ดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีก่อนเข้าสู่หน้าร้อนให้ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพดี ประหยัดพลังงานกันตั้งแต่เนินๆ เพราะหากไปรอเข้าสู่หน้าร้อนแล้วค่อยปรับตัวจะไม่ทันต่อการเริ่มใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในช่วงหน้าร้อนนี้ ทั้งนี้จากสถิติการใช้พลังงานช่วง 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.)ที่ผ่านมาพบว่า มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นการใช้ไฟฟ้า 130,800 ล้านหน่วย พร้อมกันนี้คาดการณ์ว่าทั้งปีนี้จะเกิดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2558 จากสภาพอากาศที่ร้อนต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วง 9 เดือนดังกล่าวยังมีการใช้พลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรืออยู่ที่ 2,646,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของการใช้น้ำมันและไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี)ปรับลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง
ข้อมูลจาก www.eppo.in.th