รวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  • 24 กรกฎาคม 2559
  • 1153 ครั้ง

คุณศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เป็นที่ทราบดีว่าพลังงานส่วนใหญ่ได้รับมาจากธรรมชาติ ซึ่งทุกวันนี้ ธรรมชาติก็ถูกทำลายจากมนุษย์เองทั้งนั้น สังเกตได้จากสิ่งใกล้ตัวที่เกิดขึ้น อย่างภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน เพราะน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้า นอกจากเรื่องธรรมชาติแล้ว ก็อยากให้คนไทยหันมาเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และหันมาใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟธรรมดา ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่กระทรวงพลังงานมีมาตรการ การผลิตสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้มข้นขึ้น จึงสามารถรับรองได้ว่า ถ้าทุกบ้านร่วมกันเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือหลอดไฟ LED จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และช่วยประเทศชาติได้ถึง 2 เท่า ทางโฮมโปรเอง ได้จัดแคมเปญเพื่อสนับสนุนมาตรการของทางกระทรวงพลังงาน หลากหลายแคมเปญ โดยนำเสนอสินค้าที่ประหยัดพลังงานหลาย แบรนด์ หลายรุ่น โดยสังเกตได้จาก 6 สัญลักษณ์รักษ์โลกกับโฮมโปร คือ ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) , ประหยัดน้ำ (Water Saving) , เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Environmental Friendly), รักษาป่าไม้ (Sustainable Forest) , ปลอดภัย (Health Care) , ลดก๊าซเรือนกระจก ( Carbon Care) มองหาสินค้าประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อมาช้อปปิ้งที่โฮมโปรทุกสาขา