โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เลือกแอร์ให้ Cool ต้องดูดีๆ ที่ SEER

  • 2 มีนาคม 2559
  • 1540 ครั้ง
เลือกแอร์ให้ Cool ต้องดูดีๆ ที่ SEER