โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

๕ ธันวาคม สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา

  • 5 ธันวาคม 2560
  • 1185 ครั้ง
๕ ธันวาคม สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา