โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Solar Rooftop อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกใหม่ ที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า เพราะ solar Rooftop จะเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เเละส่งตรงไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้าและแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน

  • 8 พฤศจิกายน 2560
  • 1163 ครั้ง
Solar Rooftop อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกใหม่ ที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า เพราะ solar Rooftop จะเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เเละส่งตรงไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้าและแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน

Solar Rooftop อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกใหม่ ที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า เพราะ solar Rooftop จะเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เเละส่งตรงไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้าและแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน

 

#บ้านประหยัดพลังงาน #บ้านแห่งอนาคต

#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2

#รวมพลังหาร2