โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เหมียวมั่นและปลาทู มาชวนคุยเรื่อง DR 100

  • 11 พฤศจิกายน 2560
  • 994 ครั้ง
เหมียวมั่นและปลาทู มาชวนคุยเรื่อง DR 100

เหมียวมั่นและปลาทู มาชวนคุยเรื่อง DR 100 โครงการดีๆ ที่นำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า

#บ้านประหยัดพลังงาน #บ้านแห่งอนาคต

#ชีวิตพอเพียง #ชีวิตหาร2

#รวมพลังหาร2