โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Solar Rooftop อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกใหม่ ที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า

  • 9 พฤศจิกายน 2560
  • 1136 ครั้ง
Solar Rooftop อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกใหม่ ที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า

#จบข่าว กระแสของการประหยัดพลังงาน ในรูปแบบต่างๆ ประชาชนตระหนักและให้ความสนใจมากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนยอดเข้าชมบูธในแต่ละวันที่สูงขึ้น กระจายกลุ่มทุกเพศทุกวัย เพราะการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่กระทบทุกคน แนวคิด" บ้านประหยัดพลังงาน บ้านแห่งอนาคต" จึงเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายความคิดทำให้เราประหยัดพลังงานเริ่มต้นที่บ้านของเรา

 

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1119165