โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ข้อสังเกตในการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แบบขั้วเกลียว

  • 28 กันยายน 2559
  • 1436 ครั้ง
ข้อสังเกตในการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แบบขั้วเกลียว

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์

ข้อสังเกตในการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แบบขั้วเกลียวรู้หรือไม่? หลอดไฟ LED แบบขั้วเกลียว หากมีขนาดของขั้วเท่ากับหลอดไส้ธรรมดาที่ใช้งานอยู่ ก็สามารถเปลี่ยนแทนกันได้เลย#ขั้วหลอดไฟ

#หลอดไฟLEDvsหลอดไส้ #ขนาดของขั้วเท่ากัน#เปลี่ยนแทนกันได้เลย #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์