โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เหตุผลที่เครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER ประหยัดไฟถึง 30%

  • 10 สิงหาคม 2559
  • 1830 ครั้ง
เหตุผลที่เครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER ประหยัดไฟถึง 30%

เหตุผลที่แอร์ที่มีค่า SEER ประหยัดไฟถึง 30% เพราะค่า SEER คือค่าที่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศมาพิจารณาด้วย ทำให้มีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้พลังงานจริงมากกว่าแบบ EER นั่นเอง

#‎แอร์ #‎ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #‎รวมพลังหาร2 #‎เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์