โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ฉลากเบอร์ 5 เหมือนกัน แต่ประหยัดไฟไม่เหมือนกัน

  • 17 กรกฎาคม 2559
  • 2761 ครั้ง
ฉลากเบอร์ 5 เหมือนกัน แต่ประหยัดไฟไม่เหมือนกัน

ฉลากเบอร์ 5 เหมือนกันแต่ประหยัดไฟไม่เหมือนกันทำไมแอร์ที่มีค่า SEER ถึงประหยัดกว่า EER ถึง 30%
ต้องบอกก่อนว่า ฉลากแอร์มี 2 แบบที่แบ่งตามแอร์ 2 ชนิด คือ
1. แอร์ชนิด Fixed Speed ใช้การทดสอบแบบ EER
2. แอร์ชนิด Variable Speed ใช้การทดสอบแบบ SEER
ความต่างระหว่างค่า SEER กับ EER คือ SEER จะมีการทดสอบเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลของเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิภายนอก เพื่อคำนวณหาค่าประสิทธิภาพเพื่อสะท้อนการทำงานจริง

#แอร์ #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์