โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ลอยกระทงอย่างรู้ค่า

  • 14 พฤศจิกายน 2559
  • 1419 ครั้ง
ลอยกระทงอย่างรู้ค่า

ลอยกระทงอย่างรู้ค่า

อนุรักษ์ประเพณีไทย อนุรักษ์พลังงาน

วันลอยกระทงปีนี้ เป็นปีที่จะได้เห็นพระจันทร์ดวงใหญ่ที่สุด " ซุปเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon)" ถ้าหากพลาดไปแล้วเราจะต้องรอไปอีก 18 ปี ก่อนออกจากบ้าน

อย่ารีบร้อนจนลืม ปิดไฟ ถอดปลั๊ก และปิดแอร์ให้เรียบร้อย  แน่นอนคนส่วนใหญ่จะขับรถกันไปลอยกระทงตามแม่น้ำหรือสถานที่จัดงานต่างๆ ปัญหารถติดบนท้องถนน ทำให้เราพลาดหลายสิ่งหลายอย่าง จอดรถไว้ที่บ้านแล้ว เดินทางด้วยรถโดยสาร นี่สบายใจกว่าเยอะ วางแผนก่อนออกจากบ้าน ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งพลังงาน 

รู้ค่าประเพณี พร้อมรู้คุณค่าของพลังงาน เป็นตัวอย่างของการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไปให้ยาวนานเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานสืบไปครับ

#สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม#ลอยกระทง #รวมพลังหาร2 #superfullmoon #ซุปเปอร์ฟูลมูน #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์#EppoHan2 EPPO Thailand