โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในโครงการชั่งหัวมัน

  • 30 ตุลาคม 2559
  • 10443 ครั้ง
ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในโครงการชั่งหัวมัน

กังหันลมสามารถนำมาผลิตพลังงานได้ 2 รูปแบบ คือ
1. กังหันลมเพื่อสูบน้ำ
2. กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า

จากพระราชดำริในการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานลมให้เกิดประโยชน์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการนำพระราชดำริด้านพลังงานลมมาใช้ โดยมีโครงการสร้างกังหันลมที่เกิดประโยชน์ต่อการใช้สูบน้ำ และยังสามารถใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยกังหันลมเป็นกังหันที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้น นำพลังงานกลมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

 

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9