โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เราได้ใช้กันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง?

  • 28 ตุลาคม 2559
  • 2286 ครั้ง
ยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เราได้ใช้กันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง?

ยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เราได้ใช้กันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง?

หลอดยาสีพระทนต์ หนึ่งในเรื่องเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้นแบบของความประหยัดและพอเพียง ที่แสดงให้เราทุกคนเห็นว่า การที่เราจะใช้สิ่งใดนั้น เราควรใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุด ดังเช่น หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น พระองค์ทรงใช้จนแน่ใจแล้วว่าไม่มีหลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ และในพระราชจริยวัตรของพระองค์นี้ไม่ได้สอนให้รู้จักประหยัดแค่การใช้ยาสีฟันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกๆ อย่างรอบตัว เราจึงควรรู้คุณค่าของทุกๆ อย่าง 

การประหยัดไม่ใช่แค่การลดสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่คือการใช้ทรัพยากรที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าที่สุด เพื่อไม่ให้เหลือทิ้งโดยสูญเปล่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยเสมอมา ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตพอเพียง การรู้จักเสียสละ การรู้คุณค่าของสิ่งที่มี สิ่งเหล่านี้หากเรานำมาใช้ในชีวิตเราได้ ความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ใกล้ตัวเรานี้เอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทย รู้คุณค่าของพลังงานและใช้อย่างพอเพียง แม้เพียงเรื่องเล็กๆ

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9