โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

“ข้าวผัดเพียงหนึ่งจาน” สามารถเป็นแรงบันดาลให้เรารู้คุณค่าของทุกสิ่ง

  • 19 ตุลาคม 2559
  • 1360 ครั้ง

“ข้าวผัดเพียงหนึ่งจาน” สามารถเป็นแรงบันดาลให้เรารู้คุณค่าของทุกสิ่ง 
เรื่องราวของพ่อผู้เป็นแบบอย่างการเห็นคุณค่าของความประหยัด