โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง

  • 10 พฤศจิกายน 2558
  • 577 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกันจับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล  เครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง จากกิจกรรม Like&Share "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" จากงานบ้านและสวนแฟร์ 2015  ที่บูธ "นี่สิ...บ้านหาร 2" เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2015 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน