คนไทยมักมีปัญหาเรื่องออกเสียงภาษาอังกฤษ

Key Message : อยากให้คนเรียก SEER ได้แบบเต็มปากเต็มคำ กล้าเรียกได้เต็มปากไม่อายเวลาจะซื้อ

Key Visual : เจ้าทู สอนการเปล่งเสียง โดยมีกราฟิค เดมอน ให้เห็น
1477242804977 (ref.นะครับ)

เจ้าทู : ซื้อแอร์ อย่างมั่นใจ พูดเลยว่า แอร์ ที่มีค่า เอส[s] – อี[E] – อี[E]- อาร์[R] สูง ไม่ใช่ เซอร์[SEER]หรืออย่างอื่นนะครับ

Caption :  ข้อมูลเกี่ยวกับ แอร์ SEER