คำถามกระตุกคิด

Key Message : รีวิวจาก ผู้ใช้ Facebook ชื่อ คุณธนาคาร

Key Visual : ภาพในกล่องข้อความ บทสนทนาของ เหมียวมั่น และ คุณธนาคาร

คุณธนาคาร  :อะไรเอ่ย?  ยิ่งเยอะ ยิ่งลด
เหมี่ยว  :  ปลาทู
คุณธนาคาร  :ผิด อะไรเอ่ย?  ยิ่งเยอะ ยิ่งลด
เหมี่ยว  :  ข้าวมันไก่
คุณธนาคาร  :ผิด อะไรเอ่ย?  ยิ่งเยอะ ยิ่งลด
เหมี่ยว  : ยอม
คุณธนาคาร  : หลอดไฟ LED ไง ยิ่งเปลี่ยนเยอะ ยิ่งประหยัดชัวร์

 

Caption :  ข้อมูล เรื่อง หลอดไฟ LEd