ก่อนซื้อหลอดไฟLED ต้องดูให้ดี

Key Message : หลอดไฟ LED ก็มีของที่ไม่ได้คุณภาพก่อนซื้อสังเกตุให้ดี
Key Visual : เหมียวมั่น ถือหลอดไฟ LED สองหลอดอยู่ในมือ ถามเจ้าทูว่าแบบไหนดีกว่ากัน

เหมี่ยว พูด  :  ทูทู …เดี๋ยวนี้มีหลอดไฟLEDปลอมด้วยหราา?
เจ้าทู พูด : จะว่าปลอมทีเดียวก็ไม่ได้นะ เรียกว่าไม่ได้มาตราฐานดีกว่า

Caption :  ข้อมูลเรื่อง หลอดไฟLED ราคาถูกและไม่ได้มาตราฐานจากจีน